West Station launch event

West Station launch event. Zorganizowane przez Agencję endorfina events otwarcie wieżowca przy Dworcu Zachodnim i widowisko taneczne w postaci wertykalnego show widocznego na zewnętrznej ścianie budynku.